Back to the top

I Premio de poesía Florencio Delgado Gurriarán

BASES POLAS QUE SE REGULA A CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES NO CONCURSO DE

I PREMIO DE POESÍA FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN.