Back to the top

Galicia Infinda, 1963

Por volta dos anos 60 sae do prelo de Galaxia  este libro. Trátase dunha colleita  de poemas, 43, que facían un percorrido por vinte anos de traballo. A obra estaba dividida en cinco seccións: Cantarenas, Valdeorras, Castiñeiros, Varia e Poemas Mexicanos. Nas primeiras recorda un pouco o estilo animista da primeira obra, introducindo os trazos novecentista e modernistas que xa atopamos en Bebedeira. A diferenza ofrécea a última parte na que a musicalidade e o sensualidade forman parte dun xogos rimáticos e léxicos que nos transportan cara o outro lado do Atlántico. Novas poesías cun ton completamente distinto, nas que podemos ver os trazos da cultura mexicana e máis concretamente da tradición musical dese país. Textos que el mesmo denominou como exemplos de creoulismo multi-étnico, como por exemplo “Noiturno da nova Jarocha” “Rumba pandeirada”