Back to the top

A súa obra

Os primeiros bocexos de literatura aparecen recompilados nunha vellas carpetas que el mesmo titulou xa na vellez como Trangalladas de meniño…Parvadas aquí vemos xa xogos de creación literaria e de rima de elevada calidade para a época na que foron feitos.

Despois deste xogos rimados comeza a publicar nos anos trinta poemas soltos nos xornais O Heraldo Gallego e A Nosa Terra. Algún dos poemas que aparecen son as primeiras versión dos que despois comporán Bebedeira. Comeza a crearse aquí o mundo máxico da natureza de Valdeorras no seu maxín. Os primeiros poemas que atopamos son: “O Castiñeiro morto”, “Vente, ventiño do norte”, “Festas. Folión de vran”, “Ruada”, “Cantiga da vindima”, “Muiñada”…

Tamén nesta época comezan a aparecer os primeiros poemas de corte social e reivindicativos, “Romanzo do cabaleiro” e “ Xuntanza”, nos que recorda a chamada de Pondal á redención da “nai” Galicia e arenga aos galegos a emprender unha loita que defenda a terra. Outra rama social e de crítica vai ser a que levará como eixo vertebrador a lingua galega. Nese momento a perda de falantes  cara o castelán por prexuízos lingüísticos afectaba nomeadamente ás clases medias-altas, os que aínda tendo un sentimento de filiación coa terra galega non o tiña co idioma por consideralo campesiño e pobre. Isto vémolo por exemplo en “Carta de Guan de la era al Doutor Nuevo Campito” ou “Falan Castelán”. Moitos destes escritos aparecerán tempo despois no Cancioneiro de Loita e no Soño do Guieiro.

Bebedeira 1934
Cancioneiro da loita galega 1943
Poesía inglesa e francesa vertida ao galego 1949
Galicia Infinda 1963
Cantarenas 1981
O Soño do Guieiro 1986

Chega 1934 e sae do prelo da editorial Nós, Bebedeira que reúne textos maiormente xa publicados, a escolla faise deixando fóra os de corte social…   Para saber máis preme aquí.

Xa no seu exilio mexicano a través da revista Saudade, da que forma parte da directiva, sacan á luz esta publicación. Con ela querían homenaxear…  Para saber máis preme aquí.

Nesta obra aparece outra faceta do poeta, esa que deixa ver o seu amor polo idioma e a súa intención de traballar pola súa dignificación…  Para saber máis preme aquí.

Por volta dos anos 60 sae do prelo de Galaxia este libro. Trátase dunha colleita de poemas, 43, que facían un percorrido por vinte anos…  Para saber máis preme aquí.

Xa na contraportada nos indican que estamos diante dunha edición composta de tres obras, “Bebedeira”, “Valdeorresas” e “Dionisias” e por primeira…  Para saber máis preme aquí.

O soño do guieiro nace uns anos antes da súa publicación. O seu xermolo foi un encargo que lle fan para a revista “Galicia” do Centro Galego de Bos Aires …  Para saber máis preme aquí.

Bebedeira 1934
Cancioneiro da loita galega 1943
Poesía inglesa e francesa vertida ao galego 1949
Galicia Infinda 1963
Cantarenas 1981
O Soño do Guieiro 1986